เป้าหมายหลัก

week10

สังเกตการณ์สอนและลงสอนสัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวสังเกตครูกลอยลงกิจกรรมจิตศึกษาช่วงเช้าได้สังเกตกรเก็บเด็กนักเรียนเทคนิคการพูดให้นักเรียนเชื่อฟัง ชั่วโมงต่อไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 ได้ช่วยครูผึ้งเก็บเด็กและให้ความใกล้ชิดเด็กบางคนที่คิดช้าและทำงานช้าคอยให้คำปรึกและพูดกำลังใจในการทำงาน
- ชั่วโมงต่อไปลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 เรื่อง food and vegetable จะให้นักเรียนคิดเมนูที่ตัวเองชอบแล้ววาดใส่สมุดจากนั้นให้เขียนส่วนประกอบอาหารออกมาว่ามีอะไรบ้างและมีผักชนิดไหนบ้างเป็นภาษาอังกฤษ
- สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสังเกตการณ์เก็บเด็กในขณะที่สอน สามารถไปปรับใช้ในการสอนของเราได้
พักเที่ยง  หลังทานข้าวเสร็จเก็บนักเรียนไปแปรงฟัน
ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ  และช่วยครูเหมี่ยวกระตุ้นเด็กและให้กำลังใจในการทำงานเพราะเด็กบางคนคิดช้าไม่ทันเพื่อนและทำงานช้า
สังเกตนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ จากนั้นก็จะเป็นพิธีนม, จดการบ้าน, เลิกเรียน
วันอังคาร
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวได้สังเกตครูศักดิ์ลงกิจกรรมจิตศึกษา จากนั้นก็ได้ไปสังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. 3 นักเรียนส่วนมากก็ตั้งใจเรียนเก็บไม่ยากค่ะชั่วโมง ชั่วโมงต่อไปได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป .3
นักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองที่ได้ทำเมื่อวานเป็นภาษาอังกฤษและครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงภาษาอังกฤษทั้งหมดที่ได้พาร้องใน Quarter นี้ค่ะ
ชั่วโมงต่อไปได้สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 สังเกตการเก็บเด็กขณะสอนเด็กจะเล่นกันครูกลอยก็จะมีวิธีการและเทคนิคการเก็บเด็กและวิธีการสอนที่น่าสนใจ
พักเที่ยง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ได้สังเกตวิธีการเก็บเด็กไปแปรงฟัน
ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ และได้ช่วยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจในการทำงานของด็กบางคนที่ทำงานช้าและคิดช้า
วันพุธ
ได้ไปสัมมนาฝึกประสบการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ประเด็นที่สำคัญในการประชุมวันนี้ คือ
-องค์ความรู้ที่เรานำไปสอนนักเรียน
-ภารกิจต่างๆในโรงเรียน / สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติในสถานศึกษา
-การแลกเปลี่ยนและสะท้อนปัญหาที่คณะอาจารย์ได้ออกไปนิเทศแล้วบางโรงเรียน
-การแต่งกาย/การทักทาย/การไหว้/บุคลิกภาพ/การแต่งกาย
-โครงการที่นักศึกษาได้ทำที่โรงเรียน
-แผนการสอน/สื่อการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ
-การบันทึกการปฏิบัติงานประจำตัวของนักศึกษา
-การบันทึกการประชุมในโรงเรียน
และภารกิจสุดท้ายคือการส่งใบประเมินสีน้ำตาลกับทางมหาลัยทุกโรงเรียน

      พฤหัสบดีและศุกร์ได้ลาไปทำกิจธุระที่บ้านค่ะ

 ภาพที่ได้ไปรับเสด็จท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันธุ์สวรี กิติยากร ( พระมารดาของพระองค์โสมสวรี )และงานมุทิตาของหลวงตาท่านเจ้าคุณได้เลื่อนเป็นพระราชธรรมวิเทศ ( มีศักดิ์หลวงตาของฟิวค่ะ)
ชาวบ้าน, คณะแขกที่มาจาก USA และคณะจังหวัดรอรับเสด็จท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันธุ์สวรี กิติยากรท่านผู้หธิงหม่อมเจ้าพันธุ์สวรี   กิติยากร  ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระกุศลแกโรงเรียนบ้านพันขาง
จัดป้ายนิทัศการประวัติขิงพระองค์โสสวรีและประวัติของหลวงตา

โรงเรียนบ้านพันขางได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะแขกจาก USAคณะเชิ้งฟ้อนตอนรับของชาวหมู่บ้าน

รับทุนการศึกษากับเพื่อนๆและน้องๆค่ะ
ได้ไปส่งเสด็จท่านผู้หญิงหม่อมเจ้าพันธุ์สวรี กิติยากร ที่โรงเพชรรัตการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

จัดนิทัศการประวัติหมู่บ้าน

                                      การแสดงแลกเปลี่ยววัฒนธรรมจาก USA

ได้เตรียมงานจัดดอกไม้รถแห่ฉลองพัตรยศของหลวงตาท่านเจ้าคุณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น