เป้าหมายหลัก

week6

การสังเกตสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558
วันจันทร์
ได้สังเกตครูกลอยทำจิตศึกษา ครูกลอยได้ให้นักเรียนทำสะพานต่อเพื่อให้ให้แข็งแรงมากกว่านี้คือ ให้เอาเชือกด้ายเย็บให้เป็นสะพานที่เข็งแรง และวิชาคณิตศาสตร์ได้สังเกตครูกลอยเก็บเด็กและสังเกตการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์
ต่อไปสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 พึ่งสอนได้ต้นชั่วโมงเด็กก็รวนมากจากนั้นครูเหมี่ยวได้มาช่วยเก็บจนหมดชั่วโมง
ฟิวก็ได้สังเกตการณ์ใช้คำพูดและการเก็บเด็กของครูเหมียวเวลาที่เด็กรวนมากและไม่ฟังที่เราสอนควรจะจัดการยังไงแต่พอสถานการณ์จริงก็อาจจะค่อยปรับตัวไปในเรื่องของการใช้คำพูดที่เด็ดขาดบางสถานการณ์
ช่วงบ่าย ครูเหมี่ยวและครูฟิวได้พานักเรียนเอาดินเหนียวไปปั้นเป็นโมบายเป็นรูปต่างๆที่ใต้ต้นไม้สนามฟุตบอลเรียนนอกห้องเรียนให้นักเรียนปั้นอย่างน้อยคนล่ะ 10ก้อน พอปั้นเป็นรูปให้นักเรียนเจาะเป็นรู้เพื่อที่จะสามารถร้อยใส่เส้นเอ็นได้แล้วนำไปตากแดดให้แห้งจากนั้นก็ให้นักเรียนเก็บห่อใส่กระดาษเพื่อที่จะนำมาร้อยเป็นโมบายในวันพรุ่งนี้เพราะหมดชั่วโมงการเรียนการสอน
วันอังคาร
สังเกตครูกลอยทำจิตศึกษาต่อจากเมื่อวานครูกลอยให้นักเรียนวาดรูปในช่องว่างที่นักเรียนได้เย็บสะพาน วาดรูปตามใจชอบแล้วจากนั้นใช้เข็ดเจาะตามเส้นที่วาดแล้วก็โชว์ผลงานให้เพื่อนดู ว่ามีลักษณะอย่างไรก็หมดเวลา
จากนั้นก็ได้ขึ้นหอประชุมแต่ครุกลอยให้ฟิวกับกิ่งเดินตามกลุ่มที่ผู้ใหญ่ใจดีมาศึกษาดูงานซึ่งเป็นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทั้งหมดและก็มีท่านหนึ่ง เรียกฟิวกับกิ่งไปสอบถามข้อมูลและข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนเราสองคนก็ได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ค่ะ เท่าที่เราสองคนตอบได้
วิชาต่อไปได้สังเกตครูผึ้งสอนนักเรียนชั้น ป.3  ครูผึ้งได้เอาเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายมาเล่าเป็นเรื่องราวให้นักเรียนฟังแล้วจากนั้นให้วาดรูปตัวเองให้สวยที่สุดใส่กระดาษ A4
สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทย ครูเหมี่ยวเปิดคลิป เพลง รางวัลของครู ให้นักเรียนดูเนื่องจากใกล้วันไหว้ครูวันพฤหัสบดีนี้ และให้นักเรียนทำการ์ดให้ครูพูดถึงความประทับใจและขอบคุณที่คุณครูได้สั่งสอนมา
ช่วงบ่าย ได้ลงทำกิจกรรม Body Scan  ได้รับหมอบหมายจากครูเหมี่ยว (รู้สึกตื่นเต้นและกลัวพูดผิดค่ะ ) แต่ก็รู้สึกโล่งและผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ พยายามพูดตามแบบที่ครูเหมียวและครูกลอยที่ลงทำ Body Scan พยามจำและสังเกตการใช้น้ำเสียงและการใช้ภาษาในการพูด
สุดท้าย ได้สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการณ์ ครูเหมี่ยวได้เปิดคลิปดินถล่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดิน  จากนั้นครูเหมี่ยวจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละ 5 คน แล้วจะแจกแท้ปแล็ตให้กลุ่มละเครื่องให้หาข้อการเปลี่ยนแปลงของดิน โดยจะใช้คำถาม หาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของดินถล่มและวิธีการป้องกัน
วันพุธ
ช่วงเช้าหลังจากเข้าแถวเสร็จก็ได้ชมการแสดงของศานติตัวแทนแต่ละห้องแสดงละครหน้าเสาธงเรื่อง  ขับขี่ปลอดภัย
ได้เห็นถึงความสามารถและกล้าแสดงในทางที่ถูกต้องของนักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์
วิชาต่อไปได้สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 และสังเกตการเก็บเด็ก ซึ่งครูผึ้งจะกำหนดเลาถ้าเสียงดังก็จะลดเวลาการส่งงานเรื่อยๆ จะทำให้นักเรียนทำงานส่งทันเวลา ชั่วโมงต่อไปได้ลงสอนวิชาภาอังกฤษชั้น ป.3  กับครูผึ้ง ได้ช่วยสอนควบคู่และช่วยเก็บนักเรียน  สอนนักเรียนเกี่ยวกับ boby โดยมีภาพร่างกายติดไว้บนระดานจากนั้นครูฟิก็จะมีบัตรคำครูฟิวจะจำไม้ไตรีมว่าชื่อใครให้ออกมาจับฉลากคำศัพท์แล้วให้อ่านให้เพื่อนฟัง แล้วนำไปโยงส่วนของร่ายที่กระดานแล้วนำคำศัพท์ที่ไดไปติดบนกระดาน ( การเรียนการสอนวันนี้ฟิวรู้สึกว่านักเรียนได้ความรู้และสนุกไปกับภาษาอังกฤษ)
ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรม Body Scan และได้สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการณ ครูเหมี่ยวได้แบ่งหนอนไหมให้นักเรียนได้รับผิดชอบเลี้ยงดูคนละ 20 ตัว ใส่กระจาดของใครของเรา ที่ได้เตรียมไว้ (นักเรียนให้ความสนใจและตื่นเต้นที่จะได้เลี้ยงหนอนไหม)
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้าหลังจากเข้าแถวเสร็จได้มีกิจกรรมวันไหว้ครู (วันนี้รู้สึกดีใจที่มีนักเรียนได้เอาพวกมาลัยมาไหว้ รู้สึกตื้นตันใจมาก พยายามเก็บน้ำตาไว้ แต่ก็มีนักเรียนคนหนึ่ง ว่าคุณครูทำไมตาแดงจัง ร้องไห้หรอพอเสร็จกิจกรรมวันไหว้ครู ก็ได้สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2   และวิธีการเก็บเด็ก  วิชาต่อไปได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษกบครูผึ้ง ชั้น ป.3   ฟิวได้วาดรูปกระดาษแข็งเกี่ยวกับ Body มาติดกระดาษ แล้วให้นักเรียนเอาบัตรคำที่ครูได้เตรียมไว้ ใครรู้ก่อนก็จะเอาบัตรไปติดรูปภาพ ซึ่งฝึกให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ไปด้วย  สิ่งที่ได้เรียนรู้มา จากนั้นให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Body ในสมุด จากนั้นให้นักเรียนเขียนตามคำบอกที่นักเรียนได้ทบทวนมา นักเรียนส่วนมากก็สามารถเขียนได้ แต่บางคนก็เขียนมาไม่ครบทุกคำ จากนั้น  10  นาทีสุดท้าย ครูฟิวได้ฝึกให้นักเรียนร้องเพลงเกี่ยวกับ Body  นักเรียนก็สามารถร้องตามได้
ช่วงบ่าย ชุมนุมภาษาอังกฤษ ได้ให้นักเรียนเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ แล้วใช้ประโยค I like eat… and…แล้วจากนั้นให้นักเรียนวาดรูปสิ่งที่นักเรียนชอบทาน   ต่อไปให้นักเรียนให้อาหารหนอนไหม และวิธีการเก็บรักษาหนอนไหม
วันศุกร์
ได้สังเกตครูเหมียวทำจิตศึกษาต่อจากครูกลอย โดยให้นักเรียนวาดรูปที่จะให้พี่เสือข้ามสะพานที่แข็งแรงมั่นคง  และสัตว์ตัวอื่นๆก็สามารถมาอาศัยอยู่ได้   โดยใช้ด้ายเย็บเป็นลายที่ตัวเองวาดขึ้นมา   สังเกตครูอุ๋มเก็บเด็กนักเรียนชั้น ป.2  เนื่องจากเมื่อเช้าจิตศึกษาพี่ๆ ป.2 เล่นกัน และไม่ฟังครูอุ๋มทำกิจกรรมจิตศึกษา ให้นักเรียนดูแลตัวเองให้ได้ก่อนถึงจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ   วิชาต่อไปได้สังเกตครูผึ้งได้นำรูปภาพเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับศิลปะการวาดรูปบนผิวหนังให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆของร่างกาย    สังเกตครูเหมียวสอนวิชาภาษาไทย  สรุปครูเหมียวให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้สุดสัปดาห์ที่ 6  ต่อไปวิชาบูรณาการณ์   ครูเหมียวและครูฟิว ได้พาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับดินจากพื้นที่จริง  จากนั้นให้มาสรุปอยู่ใต้ต้นไผ่โดยใช้คำถาม เจอสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ในดินบ้าง และสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในดินเป็นอะไรบ้าง
ช่างบ่าย  สังเกตครูเหมียวทำ Body scan  และสุดท้ายของสัปดาห์นี้ได้สังเกตครูเหมียวสอนวิชาบูรณาการณ์ ครูเหมียวให้สรุปความรู้สุดสัปดาห์  (ได้สังเกตและเข้าไปกระตุ้นนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงาน  เช่น  เล่นกัน  ทำงานช้า  และไม่สนใจสิ่งที่ครูมอบหมาย)                                                          นักเรียนสังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในดิน

                                                                  นักเรียนสังเกตและจดบันทึกสิ่งที่เห็นในดิน

                                                        ครูเหมี่ยวและครูฟิวร่วมเรียนรู้กับนักเรียนนอกห้องเกี่ยวกับ ดิน


                                                       สังเกตนักเรียนชั้น ป.2 ทำใบงาน เกี่ยวกับ Body


                                                          สัปดาห์นี้ได้แบ่งหนอนไหมให้นักเรียนเลี้ยงคนละ 20 ตัวลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น