เป้าหมายหลัก

week3

สังเกตการณ์สอนสัปดาห์ที่ 3
จากวันที่  25 – 29 พฤษภาคม 2558
วันจันทร์
            ได้สังเกตการณ์ชั้น ป. 2  โดยสังเกตการณ์คุณครูน้ำผึ้งทำจิตศึกษาโดยครูจะมี กิ๊ฟหนึ่งอันครูจะตั้งคำถามว่าเห็นอะไรที่ครูหยิบขึ้นบ้าง ?  แล้วจากนั้นให้นักเรียนเล่าเรื่องเป็นนิทานต่อไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้าย  นี้ก็คือวิธีที่เราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ปรับใช้วิธีที่จะเอาไปทำจิตศึกษาค่ะ   หลังจากที่วิชาจิตศึกษาเสร็จแล้วก็ได้สังเกตการณ์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่คุณครูน้ำผึ้งสอนเรื่องของ Time ก็ได้เห็นกิจกรรมที่คุณครูผึ่งให้นักเรียนชั้น ป. 2 ก็พยายามสังเกตสิ่งที่นักเรียนทำใบงานว่านักเรียนสามารถทำงานที่ครูได้รับมอบหมายทันเวลาหรือไม่ แต่นักเรียนก็ตั้งใจทำงานได้ตรงเวลาค่ะและสังเกตวิธีการเก็บนักเรียนค่ะ
วันอังคาร
ได้สังเกตชั้น ป.4 
         ได้สังเกตคุณครูหนันวิชาจิตศึกษา ซึ่งนักเรียนชั้น ป.4 ยังมีความเป็นเด็กอยู่ซึ่งยังเก็บยากในการจัดการเรียนการสอนอาจจะไม่ตรงตามเลาที่กำหนดได้เพราะวันนั้นครูหนันต้องใช้เวลาในการเก็บนักเรียน ( โดยส่วนมากนักเรียนผู้ชายจะไม่ฟังครูเลย ) แต่วิธีทำจิตศึกษาของวันนี้ก็ทำให้นักเรียนนิ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้คุณครูหนันให้นักเรียนทำกิจกรรมถอดบล็อคไม้ซึ่งก็ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองทำ  จากนั้นก็ได้สังเกตคุณครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนดู story ในวิดีโอเรื่อง ห่าน เป็นซับอังกฤษ หลังจากที่ดูจบครูสังข์และนักเรียนแปลว่าเรื่องราวเป็นมายังไง ( ซึ่งเป็นวิธีสอนที่ดีค่ะ เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ) ซึ่งฟิวก็ได้วิธีไปปรับใช้ในการสอนค่ะ
วันพุธ
ได้สังเกตชั้น ป. 3
       วิชาจิตศึกษา ได้สังเกตคุณครูยิ้มทำกิจกรรมร่วมกับชั้น ป. 3 คุณครูยิ้มจะมีการเล่าเรื่องก่อนเข้าสู่จิตศึกษา ซึ่งก็สังเกตวิธีกาเก็บนักเรียนของครูยิ้มค่ะเพื่อจะเอาไปปรับใช้ในการฝึกสอนค่ะ และได้สังเกตวิชาบูรณาการนักเรียนให้ความสนใจในเรื่องที่คุณครูเหมี่ยวได้เตรียมมาให้เปิดดู VDO การเซิ้งกระติบข้าว นักเรียนชอบกิจกรรมนี้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเรียนวิชานี้สนุกสนานมากค่ะ ซึ่งทำให้นักเรียนมีความเป็นไทยรู้จักวัฒนธรรมของคนอีสานสมัยก่อนให้นักเรียนสืบสานวัฒนธรรมไทยค่ะ


วันพฤหัสบดี
ได้สังเกตชั้น ป.5

     ได้สังเกตเรียนรู้วิชาจิตศึกษากับคุณครูยิ้มพาทำกิจกรรมเล่นโยคะ ฟิวมีความรู้สึกว่านักเรียนชั้นป .5 น่ารักมากค่ะเก็บง่ายไม่ต้องได้เยอะนักเรียนรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากกว่า ป.4 เยอะเลยค่ะ จากนั้นได้สังเกตครูสังข์สอนวิชาภาษาอังกฤษ เรียนเรื่องของเวลา  โดยใช้คำถาม What time it is ? นักเรียนส่วนใหญ่ก็สามารถตอบได้ค่ะ นักเรียนให้ความสนใจกับการเรียนเรื่องที่ครูสอนและชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษ  และช่วงบ่ายเรียนชุมนุม English ฟอ ฟัน ฟิวก็ได้ให้นักเรียนดูยูทูปการ์ตูนซับภาษาอังกฤษ แล้วให้นักเรียนสรุปว่าเรื่องที่ได้ดูมีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันค่ะ บางคนก็ตอบเกือบคงบางคนก็ใกล้เคียงกับคำตอบ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน ซึ่งได้สอนคนเดียวแล้วก็เจอปัญหาหลยอย่างแต่ก็พยายามจะนำไปแก้ใขคิดหาวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บนักเรียนในชั่วโมงต่อไปคะ
วันศุกร์
ได้สังเกตชั้น ป. 6
          สังเกตวิชาจิตศึกษา  ( สังเกตครูอ้อยทำเป็นตัวอย่าง) โดยครูอ้อยจะมีกล่องและมีสิงของอยู่ในนั้นให้นักเรียนถามครู แต่ครูจะตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น จากนั้นครูอ้อยจะให้ดูทีละคนแล้วให้หยิบสิ่งของนั้น1ชิ้นในกล่องมาวางไว้ข้างหน้า  นี้ก็เป็นวิธีที่ ฟิว ได้เรียนรู้จากครูอ้อยและสมารถนำไปประยุกต์ใช้กับชั้นอื่นๆที่เราจะไปสอนได้ค่ะ จากนั้นก็ได้สังเกตคุณครูแป้งสอนวิชาภาษาไทย คุณครูแป้งได้สั่งงานไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วคือได้ให้นักเรียนเขียนบทแสดงละครเรื่อง ข้าวเปิ้ป วันนี้นักเรียนก็ได้ซ้อมบทและแสดงให้ดู นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงได้ดีค่ะเพราะนักเรียนมีความกล้าแสดงออก โดยภาพรวมเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้ได้ความรู้และสนุกสนานมากค่ะทั้งคุณครูและนักเรียน

          จากนั้นได้สังเกตวิชาภาษาอังกฤษโดยครูสังข์ได้ให้นักเรียนดูคลิปเพลงแล้วร้องตามนักเรียนก็สามารถร้องได้เพราะเป็นดนตรีที่สนุกนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ เพื่อทำนักเรียนสนุกสนานในการเรียนภาษาอังกฤษ


กิจกรรมชุมนุมใหนักเรียนดูคลิปภาษาอังกฤษ
                                                            สังเกตครูยิ้มทำจิตศึกษาชั้นป.5                                                สังเกตการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป.6 (แสดงละคร)
 สังเกตการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป.6 (แสดงละคร)


                                                  สังเกตการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.5

                                                    สังเกตการสอนและวิธีการเก็บนักเรียนจากครูฝน
สังเกตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากครูฝน

                                                        สังเกตการสอนวิชาภาษาอังกฎษจากครูสังข์ ชั้นป.4

1 ความคิดเห็น: