เป้าหมายหลัก

week9

สังเกตการณ์สอนและลงสอนสัปดาห์ ที่ 9 ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม  2558
วันจันทร์
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากที่เข้าแถวได้ สังเกตครูเหมี่ยวทำจิตศึกษา  และวิธการเก็บเด็กนักเรียนขณะที่ทำจิตศึกษา จากนั้นชั่วโมง สังเกตครูน้ำผึ้ง สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 2 และได้เก็บเด็กช่วยครุผึ้ง
-ชั่วโมงต่อไป ลงสอนควบคู่กับครูผึ้งวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป .3  ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ และออกเสียง Phonicคำศัพท์ เกี่ยวกับ fruit  หลังจกที่สอนเสร็จได้ลงไปสังเกตผู้ปกครองที่ต้นไผ่  เนื่องจากชั้น ป. 3 ได้เลี้ยงหนอนไหมแล้วหนอนไหมก็ชักใยหมดแล้วผู้ปกครองอาสา ชั้น ป.3 จึงได้นัดรวมกันมาเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน  การสาวไหม
ได้สังเกตการณ์ สาวไหม ของผู้ปกครองวันนี้สังเกตได้ว่าผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือได้ดีมากค่ะถึงแม้ผู้ปกครองจะไม่เคยทำหรือแม้กระทั้งตัวครูเองทุกคนก็ไม่เคยทำ เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เป็นการเรียนรู้ที่อบอุ่นได้กินข้าวร่วมกันกับผู้ปกครอง ( รู้สึกคิดถึงบ้านทันทีเพราะกินข้าวกับคุณยายที่เป็นผู้ปกครองอาสาบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านค่ะ)ผู้ปกครอง ร่วมแรงร่วมใจกันจนสำเร็จ ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของเรื่องนี้ ทุกครั้งที่ได้ทำรู้สึกเต็มใจและมีความสุขที่ได้ทำค่ะ
ช่วงบ่าย หลังจากทานข้าวเสร็จ ได้เก็บนักเรียนไปแปรงฟัน
- สังเกตครูเหมี่ยวเก็บเด็กทำกิจกรรมจิตศึกษา  และสังเกตการณ์เก็บนักเรียนขณะที่ทำกิจกรรมจิตศึกษา
- ได้ไปสังเกตและลงทำกิจกรรมการเรียนรู้การ สาวไหม รู้สึกว่าทำยากมาก กว่าจะได้เป็นเส้นไหมเป็นพื้นผ้านี้หลายขั้นตอนมากและต้องมีความละเอียดละอ่อนและความใส่ใจของการเลี้ยงหนอนไหม พอสาวไหมเสร็จก็จะมีตัวดักแด้ที่ตักอกที่สุกแล้วตอนแรกก็ยังไม่กล้ากิน เพราะมีความรู้สึกเราเคยเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆ และได้ให้อาหารทุกวันทำให้รู้สึกไม่กล้ากิน
และผู้ปกครองก็ได้ช่วยกันทำงาน จนสำเร็จพอดี และฝนก็ตก

วันอังคาร
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ ชั่วโมงแรกสังเกตครูผึ้ง สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 4 เนื่องจาก quarter 2 จะได้ลงสอนภาษาอังกฤษชั้น ป .4 ได้ลงสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ครูผึ้งได้นำรูปภาพต่างๆที่แปลกมาเล่าให้ฟังและจากนั้นให้นักเรียนออกเสียง Phonic  A-Z เพราะเด็กบางคนยังไม่รู้จัก พยัญชนะภาษาอังกฤษ และการออกเสียง (วันนี้ได้สังเกตเห็นว่านักเรียนชั้น ป.4  ยังไม่นิ่งต้องเก็บบ่อยและพุดซ้ำๆบ่อยๆ )  ชั่วโมงต่อไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 ครูนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การทำ fruit salad   และชั่วโมงสังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทย และสังเกตการณ์เก็บเด็กชั้น ป. 3
พักเที่ยง  เก็บนักเรียนไปแปรงฟัน
ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยว ทำกิจกรรม Body Scan  และสังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ และได้ค่อยกระตุ้นนักเรียนแต่ละคนที่ยังทำงานช้าและเก็บเด็กในช่วงการมีการทำกิจกรรมการเรียนรู้
-สรุปความรู้ที่ได้เรียนมาวันนี้ของนักเรียน
วันพุธ
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังจากเข้าแถวสังเกตครูเหมี่ยวทำจิตศึกษา ( โยคะ ) ซึ่งได้เรียนรู้ท่าของโยคะ และชื่อท่าทางของการทำกิจกรรมต่างๆ และสังเกตการณ์เก็บเด็ก ระหว่างของนักเรียนทำกิจกรรม   ชั่วโมงต่อไปได้ลงสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2  และสังเกตการณ์เก็บเด็กเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำน้ำสลัดผลไม้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสุดท้ายได้ให้นักเรียนแบ่งหน้าที่การนำอุปกรณ์ที่จะมาทำน้ำสลัด  และชั่วโมงวิชาต่อไปลงสอนควบคู่กับครูน้ำผึ้ง สอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3  โดยทบทวนคำศัพท์การทำน้ำสลัดจากเมื่อวานนี้   ได้พานักเรียนทำน้ำสลัดผลไม้
- สังเกตการณ์สอน  ครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 และวิธีการเก็บเด็กนักเรียนชั้น ป.3  ใด้ช่วยกระตุ้นและอธิบายการ คูณและหารเลขนักเรียนบางคนก็ยังหารและคูณเลขยังไม่ได้และยังสับสนก็ได้กระตุ้นและให้กำลังใจอยู่ข้างๆเพื่อได้ช่วยคิด
- พักเที่ยง หลังจากทานข้าวเสร็จ ก็ได้เก็บนักเรียนแปรงฟัน (สิ่งที่ได้สังเกตอยู่ทุกวันนักเรียนยังมีการเล่นและคุยกันไม่ค่อยกลัวครูฝึกสอนเท่าไรค่ะ )  และสังเกตครูกลอยเก็บนักเรียนตอนแปลงฟัน
ช่วงบ่าย  สังเกตครูเหมี่ยวลงทำกิจกรรม Boby scan  จากนั้นครูเหมี่ยวและครูฟิวขอร่วมแรงนักเรียนแต่ละคนชั้น ป. 3 ได้นำไม้ยูคาที่ผู้ปกครองได้นำมาก่อไฟ สาวไหม ที่เหลือเยอะมากก็ให้นักเรียนถือคนละนำเอาไปเก็บไว้หลังบ้านพี่ ม. 2
หลังจากนั้นครูเหมี่ยวก็พานักเรียนเล่นกีฬา เปตอง ส่วนครูฟิวและครูกลอยได้เตรียมสิ่งที่ให้นักเรียนจะกินในช่วงพิธีนม คือ ผัดดักแด้ ซึ้งอยากให้นักเรียนได้เห็นถึงดักแด้สามารถทำอาหารได้หลายเมนู   และสามรถนำไปทำกินที่บ้านได้และได้พานักเรียนหาอุปกรณ์การทำที่บ้านพี่ มัธยมซึ่งก็ได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว
วันพฤหัสบดี
      ช่วงเช้า  ได้แสดงละครให้นักเรียนดูเรื่องการทิ้งขยะ การแยกขยะ  เพราะตอนนี้โรงเรียนของเรากำลังมีปัญหาของเรื่องขยะเน่าหม็นเพราะทุกคนที่ทิ้งไม่แยกขยะ ความรู้สึกวันนี้ที่ได้สะท้อนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เห็นความสำคัญและตะหนักการทิ้งขยะ และได้ความร่วมมือการแสดงของนักเรียนของน้อง อนุบาล 2 หวังว่าการแสดงในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์และสะท้อนเห็นความสำคัญของกรทิ้งขยะกับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อย
ชั่วโมงวิชาต่อไปได้ สังเกตการครูผึ้งสอนวิชาภาอังกฤษชั้น ป. 2 และวิธีการเก็บเด็ก วันนี้ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การทำน้ำสลัดผลไม้และได้ลองชิมฝีมือตัวเองการทำและได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำสามารถทำกินเองที่บ้านได้จากนั้นได้ร่วมทานชิมสลัดผลไม้ร่วมกับนักเรียน สุดท้ายให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การทำน้ำสลัด
-สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป .3  และได้ช่วยเก็บกระตุ้นนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจการทำโจทย์ปัญหาเรื่องของ การ บวก  ลบ คูณ หาร
             ช่วงบ่าย ได้พานักเรียนไปเรียนรู้ร่วมกันที่ครัวเล็ก การสาวไหม  ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ทุกกระบวนการการทำสาวไหม  ซึงการได้ลองมาทำเองรู้สึกว่ายากมากตั้งแต่ก่อไฟ เพราะก่อไฟไม่ติดและได้ให้นักเรียนทุกคนได้ลองทำ สาวไหม และมีครุคอยดูแลอยู่ข้างๆ  และก็ได้ทำจนสำเร็จ
วันศุกร์
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังจากเข้าแถวได้สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรม Body scan 
-ชั่วโมงต่อไปได้สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป . 2 ( สรุปการเรียนรู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องของ fruit )
- สังเกตการณ์ ครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทย และวิธีการเก็บเด็กนักเรียน คอยเก็บนักเรียนเวลาที่ครูสอนเด็กบางคนก็จะเล่นอยู่ตลอดเวลา
- สังเกตการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูกลอย  ชั้น ป.3  เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหา  วิชานี้ได้กระตุ้นและช่วยในเรื่องการช่วยกระตุ้นการคิดให้นักเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องการบวก การคูณ และการหาร เพราะบางคนยังสับสนกับวิธีการทำ ได้ให้ความอยู่ใกล้ชิดคอยให้คำปรึกษา
-สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการณ์ เรื่องของแสงโดยให้ทดลอง การเห็นแสงรุ้ง  โดยมีการพานักเรียนทดลอง นอกห้องเรียน ที่มีแดดที่สนามฟุตบอล โดยมี การ 1 เอาฟองซันไลมาเป่าเป็นลูกโป่งแล้วเอาไปใส่กลางแดดจะเห็นสายรุ้ง 2 เอาแผนซีดีไปว้ากลางแดดแล้วจะเห็นสายรุ้ง 3 เอาสายยางฉีดเป็นละอองน้ำใส่แสงแดด
พักเที่ยง  หลังจากทานข้าวเสร็จ ได้เก็บนักเรียนไปแปรงฟัน
ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวลงทำกิจกรรม Boby Scan และสังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ (สรุปการเรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 9) ชั่วโมงนี้ได้ช่วยครูเหมี่ยวเก็บนักเรียนและทำงานสรุปการเรียนรู้สัปดาห์ร่วมกับนักเรียน จะได้เป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนอยากทำและทำงานได้สำเร็จ
- ได้ไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 ได้สังเกตพฤติกรรมเด็กแต่ละคนและจำชื่อนักเรียนทั้งหมดในห้อง เพราะสัปดาห์หน้าจะได้ลงสอน
-


                                                 ผู้ปกครองอาสามาเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนการ ( สาวไหม)
เรียนรู้ปฏิบัติจริงการ (สาวไหม )

ได้ร่วมรับประทานอาหารพักเที่ยงร่วมกันกับผู้ปกครอง (สาวไหม)
นักเรียนชั้น ป .3 นำเสนอการทำ Fruit salad


ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การทำ Fruit salad
ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การ "สาวไหม"
 

เรียนรู้การ "สาวไหม "ทุกกระบวนการขั้นตอน
นักเรียนหาวัตถุดิบพืชผักสวนครัวที่บ้านพี่ ม.1 เพื่อไปประกอบอาหารเมนูดักแด

สังเกตครูผึ้งสอนภาษาอังกฤษชั้น อนุบาล 2

ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การทำน้ำFruit salad ชั้น ป.2


สังเกกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2

1 ความคิดเห็น: