เป้าหมายหลัก

week5

สังเกตการณ์สอนและลงสอนสัปดาห์ที่ 5
ระหว่างวันที่ 8 -12 มิถุนายน 2558
วันจันทร์
ช่วงเช้าได้สังเกตครูกลอยและนักเรียนร่วมกันทำจิตศึกษาโดยเล่าเรื่องราวนิทานก่อนที่จะนำเข้าสู่กิจกรรมจิตศึกษา เล่าเรื่องของแม่เสือและลูกเสือ 4 ตัว โดยตัวที่  1,2,4 มีขามีแขนที่แข็งแรงและตัวที่ 3 จะไม่แข็งแรงเหมือนตัวอื่นแม่เสื้อและลูกเสือได้พาลูกออกไปหากินแม่เสือก็ได้กระโดดข้ามสะพานลูกตัวที่ 1,2,4 ก็ได้ข้ามสะพานตามแม่ไปได้ เหลือตัวที่ 3 ยังข้ามไปได้เลยอยากให้พี่ๆช่วยทะสะพานให้ลูกเสือสารถข้ามไปหาแม่ได้โดยครูกลอยจะมีอุปกรณ์เตรียมว้าให้คือ ฟิวเจอร์บอร์ด เข็มหมุด กระดาษแข็ง ให้นักเรียนเจาะกระดาษรอบระยะห่าง 1เซนติเมตร เพื่อให้ลูกเสือข้ามไปหาแม่เสือได้
08.40 . ได้สังเกตครูน้ำผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 ครูและนักเรียนทบทวนคำศัพท์ 12 เดือน และทบทวนคำศัพท์สัตว์ตามปีจากนั้นมีใบงานให้นักเรียนหาคำใน crossword ที่ครูน้ำผึ้งได้ทำใบงานมาให้นักเรียนคำศัพท์ในนั้นก็จะเกี่ยวกับ1ปีมี12 เดือน ที่ได้เรียนตลอดสัปดาห์นี้ และชั่วโมงต่อไปได้สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3โดยให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ 1 ปีมี 12 เดือน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง เกี่ยวกับเดือน และให้นักเรียนทำใบงาน
ช่วงบ่าย  สังเกตครูเหมี่ยวทำ Body scan พอเสร็จก็สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการณ์โดยครูเหมี่ยวให้การบ้านนักเรียนอาทิตย์ที่ล้าให้เตรียมดินเหนียวมา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง ดินเหนียว ดินทราย และ ดินร่วน ให้เรียนสังเกตและตอบคำถามว่าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน 3ดินที่ทดลองในวันนี้ ขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันอังคาร
สังเกตครูกลอยทำจิตศึกษาต่อจากเมื่อวานโดยให้นักเรียน ทำสะพานใกล้เข้ามาอีก 1 เซนติเมตร เพราะที่นักเรียนทำสะพานให้ลุกเสือก็ยังใกล้แม่น้ำอยู่ ครูกลอยก็ให้ทำต่อแต่ห่างอกมาอีก 1 เซนติเมตร
08.40 ได้สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิธีเก็บเด็ก (ได้เรียนรู้ว่าเด็กจะรวนแล้วก็ต้องคิดให้เร็วที่จะเอาวิธีที่เก็บเด็กได้เร็วที่สุดและต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีด้วย) เรื่องเก็บอารมณ์ซึ่งฟิวก็ต้องมีการปรับตัวพอสมควร เพราะฟิวจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันต่อไปก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีค่ะ วิชาต่อไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 2 และวิธีการเก็บเด็ก
ช่วงบ่าย ได้สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรม Body scan  และสังเกตวิชาครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณราการณ์ โดยการทดลอง ดินเหนียว  ดินทราย  ดินร่วน ทบทวนเพื่อความเข้าใจต่อจากเมื่อวานนี้ ครูเหมี่ยวใช้คำถาม เกี่ยวกับสิ่งที่ทดลอง  โดยใช้คำถามว่า ดินมีประโยชน์อะไรบ้างจากนั้นครูและนักเรียนนำดินที่เตรียมมาไปปั้นสามรถนำไปใช้งานได้จริง เช่น ทำที่ใส่ดินสอ ทำที่ใส่ยางลบ เป็นต้น
วันพุธ
ช่วงเช้าวันนี้ได้เป็นเวรประตูหน้าประถม  ได้สังเกตผู้ปกครองและนักเรียนได้มาส่งนักเรียนที่โรงเรียน ได้พูดคุยกับผู้ปกครองบางท่านถามสารทุกข์สุขดิบกันก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน
ได้สังเกตและเรียนรู้วิชาจิตศึกษาจากครูกลอย  ได้เรียนรู้การทำท่าโยคะ และชื่อโยคะ เทคนิคในการพูดให้นักเรียนทำตาม
วิชาต่อไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้เห็นพัฒนาการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป เช่น พี่เมฆจะสนใจและตอบคำถามคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอยู่ แต่บางคนก็จะยังไม่ค่อยสนใจเรียน เราก็ต้องอยู่ใกล้และคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา 09.40 .  ได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 (รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมคะ กลัวเก็บเด็กนักเรียนไม่ได้ และกลัวนักเรียนไม่ฟัง แต่ก็สามารถผ่านไปด้วยดี) แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ทุกครั้ง แต่ก็ขอขอบคุณครูผึ้งที่ช่วยเก็บเด็กให้คะ สอนวันนี้ก็ให้นักเรียนร้องเพลง Month of the year และจากนั้นทบทวนคำศัพท์สัตว์ประจำเดือน และสอนการสร้างตาราง Crossword โดยใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมาในสัปดาห์นี้
ช่วงบ่ายสังเกตครูกลอยทำกิจกรรม Body scan และได้สังเกตครูกลอยสอนวิชาบูรณาการณ์ (เซิ้งกระติบข้าว)

วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า ได้สังเกตครูเหมียวทำกิจกรรมจิตศึกษา  ครูเหมียวมีเรื่องเล่านางฟ้าที่จะข้ามสะพานไปหาเจ้าชายโดยครูเหมียวมีอุปกรณ์ให้นักเรียนดังนี้ หลอดตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และด้าย จากนั้นให้นักเรียนต่อเป็นสะพาน โดยให้เวลา 5 นาที พอหมดเวลาให้นักเรียนนำสิ่งที่ตัวเองทำมาต่อกันกับเพื่อนที่นักเป็นวงกลมทั้งหมด จากนั้นคุณครูเหมียวก็ใช้คำถาม ถามนักเรียนว่า มีอะไรจะฝากบอกกับพี่นางฟ้าไหม  เวลา 08.40 .ได้สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2  และวิธีการเก็บเด็ก  เวลา 09.40 . ได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 นักเรียน ฟิวได้สอนวิธีการสร้างตาราง Crossword เองโดยใช้คำศัพท์ที่เรียนในสัปดาห์นี้ เช่น วันและเดือน พอเสร็จก็จะให้นักเรียนสลับกันเล่นในสัปดาห์หน้า พอถึง 10 นาทีสุดท้าย ก็เก็บนักเรียน ฟิวก็จะมีเรื่องเล่ามาให้นักเรียนฟัง ซึ่งนักเรียนก็ชอบฟังมากคะ ต่อไปช่วงบ่ายสังเกตครูเหมียวทำ Body scan ต่อไปก็เป็นวิชาชุมชนภาษาอังกฤษร่วมกับชุมนุมศิลปะได้เรียนร่วมกัน โดยให้นักเรียนคิดว่าชอบสัตว์อะไรบ้าง โดยมีหัวข้อคำว่า Animal จากนั้นให้นักเรียนประโยคตาม จุดๆๆ (วาดรูปสัตว์ที่ตนเองชอบ)
วันศุกร์
ช่วงเช้า สังเกตครูเหมียวทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเหมียวได้เตรียมใบไม้ที่สามารถเอามาร้อยได้ และลวด 1 เส้น จากนั้นครูเหมียวก็ให้นักเรียนร้อยใบไม้เป็นพวกมาลัย โดยให้เวลา 10 นาที พอหมดเลา ครูเหมียวใช้ถามกับนักเรียนว่า มาลัยที่นักเรียนร้อยขึ้นมาอยากจะเอาให้ใคร  09.00 . สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 ครูผึ้งได้ให้นักเรียนเล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้มีคำศัพท์เกี่ยวกับวันและเดือน แล้วก็ให้วาดรูปเป็นการ์ตูนช่อง  และวิชาต่อไปได้สังเกตคูเหมียวสอนวิชาภาษาไทย โดยให้ใบงานนักเรียนทำเป็นการ์ตูนช่อง หรือนิทานการ์ตูน โดยวิคำประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์ ชั่วโมงต่อไปสังเกตครูเหมียวสอนวิชาบูรณาการณ์ โดยเปิดคลิปการปั้นดินเผาให้นักเรียนดู และครูและนักเรียนร่วมกันทดลองดินที่ปั้นเผาแล้ว และดินที่ปั้นยังไม่เผา ว่าจะเป็นอย่างไร ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ดินปั้นที่เผาแล้วสามารถเก็บน้ำได้และไม่มีการละลายน้ำ ส่วนดินที่ปั้นยังไม่เผาจะมีการละลายน้ำและแตกตัว

ช่วงบ่าย วิชาบูรณาการณ์ ครูเหมียวให้นักเรียนสรุปสัปดาห์สิ่งที่ได้เรียนรู้มา
                                                                ได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3

                                                                    สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการณ์


                                                         สังเกตครูผึ้งเก็บเด็กชั้น ป.2
                                                          สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น