เป้าหมายหลัก

week7

สังเกตการสอนสัปดาห์ที่ 7ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558
วันจันทร์
     ช่วงเข้า เข้าแถวเคารพธงชาติ  วิชาแรกได้สังเกตครูน้ำผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรูเกี่ยวกับเรื่อง body  ชั่วโมงต่อไปได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3  ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Body ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้การออกเสียง phonic  และชั่วโมงต่อไปสังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนฝึกอ่านนิทาน เรื่อง เบื่อตัวเอง ได้สังเกตนักเรียนแต่ละคนและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนบางคนที่อ่านหนังสือช้ามากและอ่านไม่ทันเพื่อนก็สามารถอ่านทันเพื่อนและอ่านคล่องมากขึ้นค่ะ
     ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวทำ Body Scan และวิชาบูรณาการณ์ ได้ช่วยครูเหมี่ยวเก็บเด็กและทดลองเกี่ยวกับ แรงดินของอากาศของกลุ่มที่ 1 โดยครูเหมี่ยวจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยฟิวได้ช่วยครูเหมี่ยวรับผิดชอบกลุ่มที่ 1 ในการทดลองการเรียนรู้วิชานี้ค่ะ
วันอังคาร
    ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังเลิกแถว ได้สังเกตครูศักดิ์ร่วมกันทำกิจกรรมจิตศึกษากับนักเรียนชั้น  . 3  โดยครูศักดิ์ได้เอากีต้ามาเล่นเป็นเพลงแล้วร้องเพลงไปด้วยโดยมีคำถามว่า เนื้อเพลงนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างและในเพลงนี้เด็กคนนั้นชื่ออะไร ฟิวก็สังเกตกิจกรรมนี้ นักเรียนให้ความสนใจและนักเรียนตั้งใจ จดจ่อกับเนื่อเพลงว่าเกิดเรื่องอะไรในเนื้อเพลงซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีและแปลกใหม่สำหรับนักเรียนมากค่ะ วิชาต่อไปได้สังเกตครูน้ำผึ้งสอนวิชาภาษังกฤษชั้น ป. 2 และสังเกตการเก็บเด็กชั้น ป. 3 และชั่วโมงต่อไปได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป . 3 เรื่องเกี่ยวกับ Body ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมร้องเพลง one little finger และทบทวนคำศัพท์ออกเสียง Phonic
   ช่วงบ่าย ได้เก็บนักเรียนพานักเรียนแปรงฟัน ไม่ให้เสียงดัง ถ้ามีเสียงก็จะยังไม่ให้แปรงฟัน ฝึกความมีวินัยการอยู่ร่วมกัน(แต่ยังเสียงดังอยู่ไม่มากเพราะบางคนฟิวก็ยังไม่สามารถบอกให้เด็กฟังได้ค่ะ ) จากนั้นก็สังเกตครูศักดิ์สังเกตการณ์ทำจิตศึกษา ประมาณ 20 นาที จากนั้นก็ได้ไปดูแลหนอนไหมกับครูกลอยและได้เห็นหนอนไหมเปื่อยตายเป็นหย่อมๆก็ได้ร่วมกันหาสาเหตุการตายของหนอนไหม ก็คือ ผู้ปกครองได้เอาใบหมอนที่ยังเปียกอยู่มานำให้หนอนไหมกิน พอถึงเวลา 16.00เวรผู้ปกครองได้มาให้อาหารหนอนไหมก็ได้พูดคุยสาเหตุของหนอนไหมโดยให้ทราบทั่วกันค่ะ
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ หลังเลิกแถวได้สังเกตครูเหมี่ยวเป็นกิจกรรมจิตศึกษา ( โยคะ) วิชาต่อไปได้ไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป .3และลงสอนควบคู่กับครูผึ่งค่ะ โดยครูและนักเรียนร่วมกัน ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Body จากนั้นให้นักเรียนจับฉลากคำศัพท์แล้วให้อ่านออกเสียงให้เพื่อนอ่านตามแล้วนำคำศัพท์ไปเขี่ยนรูปภาพคนที่เตรียมไว้บนกระดานโยงส่วนต่างของร่ายกายออกมาเขียนคำที่นักเรียนจับได้  จากนั้นให้นักเรียนวาดรูปตัวเองใส่สมุดให้สวยงามเพื่อจะให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ในชั่วโมงต่อไปเพราะเวลาหมดพอดีค่ะ
    ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรม  Body Scan 15 นาที และได้ไปเคลียหนอนไหมออกจากกระโดงย้ายออกจากกันเพราะตัวหนอนไหมเริ่มโตขึ้นทุกวันและได้เห็นหนอนไหมตายเยอะมากครูฟิวกับครูกลอยก็ได้เคลียออกจากกระโดงกลัวว่าหนอนไหมจะไม่รอดทั้งหมดเพราะหนอนไหมเบียดกันมากและเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็ได้รู้ถึงการผลิตผ้าไหมต้องความเอาใจใส่ในการเลี้ยงหนอนไหมและวิธีขั้นตอนการเลี้ยงหนอนไหมกว่าจะได้มาเป็นผ้าไหนก็ใช้เวลาและต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษค่ะและต้องใช้เวลาในการดูแลนานพอสมควร
วันพฤหัสบดี
   ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังเลิกแถวครูฟิว ได้ลงทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกันกับนักเรียนชั้น ป.3 กิจกรรมนี้เรียกว่ากล่องความทรงจำ  โดยครูฟิวจะมีเรื่องเล่าให้นักเรียนฟังโดยเชื่อมโยงไปที่กล่องความทรงจำ จากนั้นครูฟิวจำให้นักเรียนถามครูฟิว โดยให้ 20 คำถาม ให้คาดเดาว่ามีสิ่งของอะไรอยู่ในกล่องทรงจำนี้ โดยครูฟิวจะตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ เท่านั้นค่ะ พอหมด 20 คำถาม ครูฟิวจะไม่ยังเฉลย แล้วจะให้นักเรียนหยิบสิ่งของวาหน้าบ้านของตนเองจนครบทุกคนจากนั้นครูฟิวจะใช้คำถามว่าสิ่งของที่อยู่หน้าบ้านเราเกี่ยวข้องกับอะไรในชีวิตเราและไปเจอที่ไหน ?
วิชาต่อไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2 และสังเกตการเก็บเด็ก  และชั่วโมงต่อไปได้ลงสอนควบคู่กับครูผึ้งวิชาภาษาอังกฤษและสังเกตการเก็บเด็กชั้นป.3  และครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาวิชาภาษาไทยและช่วยครูเหมี่ยวเก็บเด็ก
     ช่วงบ่าย  ได้เข้าประชุมกับครูต๋อยและครูกลอยได้พูดคุยและปรึกษาการดำเนินของโครงการ และ การทำMind Mapping ที่ถูกต้องพอเสร็จจากการประชุม  ก็เข้าไปเคลียหนอนไหมกับครูศักดิ์และได้บอกวิธีการเคลียหนอนไหมออกจากกระโดงกับวิธีการให้อาหารของหนอนไหมซึ่งได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะ

วันศุกร์
      ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังเลิกแถวได้สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยครูเหมี่ยวได้เล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้เสียคุณแม่ไปตอนยังเด็กและได้อาศัยอยู่กับพ่อสองคน และครูเหมี่ยวอยากให้นักเรียนทำดอกไม้และอธิฐานให้เด็กหญิงคนนั้นที่ได้อาศัยอยู่กับพ่อสองคน อุปกรณ์ก็จะมี กระดาษทิชชู4 แผ่นและรวด 1 อัน (ซึ่งทำออกมาแล้วดอกไม้สวยมากค่ะ และเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่สำหรับนักเรียน )
ชั่วโมงต่อไปสังเกตการณ์สอนครูผึ้งสอนนักเรียนชั้น ป.2  จากนั้นครูผึ้งให้ฟิวสอนนักเรียนร้องเพลงภาษาอังกฤษ  one little finger นักเรียนสามารถร้องได้อย่างรวดเร็วครูฟิวร้องให้ฟังสองรอบนักเรียนก็สามารถร้องได้เลยค่ะ เป็นเพลงที่สนุกสนานและสามารถทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนผ่านได้ค่ะเกี่ยวกับ Body

      ช่วงบ่าย   เข้าเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยครูต่อยสอนเรื่องการทำ Mind mapping ให้ถูกต้องพอเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้  ก็เข้าไปเคลียหนอนไหมกับครูศักดิ์และได้บอกวิธีการเคลียหนอนไหมออกจากกระโดงกับวิธีการให้อาหารของหนอนไหมซึ่งได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะ
                                                       สังเกตครูน้ำผึ้งสอนวิชชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2
                                                    สังเกตครูน้ำผึ้งเก็บเด็กและให้นักเรียนทำใบงาน
                                                         ได้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนชั้น ม.1-3 กับครูต๋อย ( Mind Mapping)
                                                         สังเกตนักเรียนและครูทดลองโคมไฟ

สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศสาตร์เรื่องของการชั่ง (ทำขนเค้ก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น