เป้าหมายหลัก

week8

สังเกตการณ์สอนและลงสอน สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่  29 – 3  กรกฎาคม 2558
วันจันทร์
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวเสร็จได้เคลียหนอนไหมกับผู้ปกครอง เนื่องจากใบหอนที่ผู้ปกครองได้นำมานั้นเปียกหมดเพาะโดนน้ำฝนเมื่อคืนนี้ และถ้าให้ใบหมอนเปียกให้หนอนไหมกินจะทำให้หนอนไหมเปื่อยตาย ก็เลยได้ช่วยผู้ปกครองจนเสร็จ
-สังเกตครูผึ้งสอนวิชาอังกฤษชั้น ป.2  และได้สังเกตวิธีการเก็บเด็ก
-ได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 3 ควบคู่กับครูผึ้ง ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมร้องเพลง  one little fingerทบทวนคำศัพท์และเล่นเกมส์ คำศัพท์เกี่ยวกับ Fruit 
-สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป. 3  และได้สังเกตวิธีการเก็บเด็ก จากนั้นก็ได้ช่วยครูเหมี่ยวกระต้นเด็กแต่ละคนที่มีการทำงานช้าบ้างหรือเล่นเยอะเกินไป เราก็จะให้ความใกล้ชิดละคอยกระตุ้นนักเรียน
ช่วงบ่าย
ได้สังเกตครูศักดิ์ ทำกิจกรรม Body Scan ร่วมกับนักเรียนชั้น ป.3  
- สังเกตครูเหมี่ยวสอนบูรณาการ และได้ช่วยครูเหมี่ยวเก็บเด็กนักเรียนชั้น ป.3
-เคลียหนอนไหมรอเวรผู้ปกครองมาให้อาหารหนอนไหมเพราะช่วงอาทิตย์หนอนไหมกำลังจุสุกและชักใยต้องเก็บแยกออกจากกระโด้งเอาตัวที่สุกไปใส่จ้อไว้เพื่อให้หนอนไหมชักใย
วันอังคาร
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ
- สังเกตครูศักดิ์ทำกิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับนักเรียนชั้น ป .3 โดยครูศักดิ์ โดยครูศักดิ์ได้นำรูปเค้กวันเกิดมาให้นักเรียนดู จากนั้นได้ใช้คำถาม ว่าเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้   และจากนั้นครูศักดิ์นำนำคำ 3 ความหมายมาให้นักเรียนดู ไดแก่ คำว่า  ความอบอุ่น  ความรู้  ความรัก โดยครูศักดิ์มีกระดาษให้นักเรียนคนละแผ่นแล้วให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับ 3 คำนี้
- สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 และสังเกตการเก็บนักเรียนเวลาที่เด็กพูดคุยกันเวลาที่ครูสอน
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 โดยให้นักเรียนร้องเพลง Fruit song  ก่อนที่เข้าสู่บทเรียนนี้ให้นักเรียนนำผลไม้มาคนละชนิดแล้วจากนั้นให้นักเรียน เอานำมาวางรวมกัน ตรงกลางจากนั้นครูจะให้นั่งเป็นวงกลมเล่นเกมส์โดยให้นักเรียนใช้คำถามต่อกันไปเรื่อย What fruit do you like ? I like ……และให้นักเรียนสังเกตว่าผลไม้มีอะไรบ้างและมีสีอะไรบ้างโดยสั่งงานให้นักเรียนทำเป็น web โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
ช่วงบ่าย สังเกตครูศักดิ์ทำกิจกรรม Body S can และจากนั้นก็ได้เคลียหนอนไหมกับครูกลอยค่ะสิ่งที่ได้พบวันนี้ก็คือหนอนไหมที่เราได้นำออกมาชักใยนั้นตายเน่าเยอะมากแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุค่ะ……..
วันพุธ
ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ
- สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรมจิตศึกษา ( โยคะ )  ชั่วโมงต่อไปได้สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 2  เรื่อง Fruit
และชั่วโมงต่อไป ไม่ได้สอน ค่ะ เพราะว่าครูกลอยขอชั่วโมงนี้เนื่องจากนักเรียนได้ทำจ้อให้หนอนไหมยังไม่เสร็จเพราะหนอนไหมสุกมากและไม่มีที่ชักใยให้หนอนไหมเนื่องจากที่ผู้ปกครองได้นำมาให้ไม่เพียงพอของไหนไหม แต่ชั่วโมงนี้ก็ได้ คุยงานกับครูผึ้ง เรื่องเตรียมการสอนน้องอนุบาลสอง ในสัปดาห์หน้าและปรึกษาครูผึ้งเรื่องแผนการสอน
ช่วงบ่าย สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรม Body Scan และได้ดูเคลียหนอนไหมแยกออกจกระโด้งตัวที่สุกแล้วเพราะคาดว่าอาทิตย์นี้หนอนไหมน่าจะสุกหมด

วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเข้าแถวได้ลง กิจกรรมจิตศึกษาร่วมกับชั้น ป.3  โดยการเล่าเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งชื่อ เด็กชาย ทอย ซึ่งเค้าเป็นคนยากจนได้อาศัยอยู่กับพ่อสองคน ซึ้ง แม่เค้าได้ตาจากไปตั้งแต่เค้ายังเด็กจากนั้นก็ได้เล่าเชื่อมโยงไปยัง เรโก้ ว่าเด็กชายทอยอยากมีของเล่นแต่ไม่มีตังซื้อ ซึ่งวันหนึ่งเด็กชายก็ได้ไปขุ่ยขยะเก็บขยะหาของเก่าไปขายกับพ่อของเค้าและได้เจอกล่องหนึ่งมีของเล่นด้วยเด็กชายทอยก็ดีใจมาก จากนั้นเด็กชายทอยได้ของเล่นในกล่องนั้นก็คือ เรโก้ นั้นเอง และเข้าก็ได้ต่อเรโก้เป็นบ้านหลังหนึ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองว่า สักวันเค้าจะมีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้ จากนั้นพอเค้าโตขึ้นเด็กชายทอยก็ได้สร้างฝันตัวเองได้เป็นจริง เด็กชายทอยได้ดิ้นร้นส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี คณะวิศกรรม การออกแบบสร้างบ้าน  จากนั้นครูฟิวอยากให้เด็กๆลองนึกคิดว่าเมื่อโตขึ้นเราอยากสร้างฝันอะไรให้เป็นจริงเหมือนเด็กชายทอย โดยการต่อเรโก้สื่อถึงฝันของตัวเอง โดยให้เวลา 5 นาทีค่ะ
-วิชาต่อไป สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 2 สังเกตพฤติกรรมของแต่ละคนและกระตุนเด็กบางคนในการทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา  และชั่วโมงต่อไป ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น  ป. 3 ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง Fruit song ( ท่าทางประกอบ ) ทบทวนคำศัพท์ออกเสียง Phonic เกี่ยวกับ Fruit จากนั้นให้นักเรียนวางแผนการทำน้ำสลัดผลไม้
-สังเกตครูผึ้ง สอนวิชาภาษาอังกฤษน้อง อนุบาล 2  สังเกตพฤติกรรมและชื่อน้องอนุบาลแต่ละคนเพราะอาทิตย์หน้าคาดว่าจะได้ลงช่วยสอนครูผึ้งระดับชั้นอนุบาล 2  
12.00 หลังจากทานข้าวเสร็จ ก็เป็นเวรตรวจถาดค่ะ
ช่วงบ่าย ได้ลงกิจกรรม Body Scan ชั้นป.3  จากนั้นก็ได้เข้าไปดูแลแลหนอนไหมกับครูกลอยช่วงอาทิตย์นี้จะได้ดูแลและเคลียหนอนไหมบ่อยเพราะหนอนไหมสุกไม่เท่ากันแต่ก็ต้องเก็บเรื่อยๆเพราะจะชักใยจะหมดอาทิตย์นี้ค่ะ
วันศุกร์
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังเลิกแถวได้พานักเรียนชั้น ป.3 เดินเก็บขยะรอบๆ โรงอาหาร และได้ไปชมการแสดงละครของ พี่ๆ ป.5 อยู่ตึก อนุบาล พี่ ป. 5 แสดงเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อไฟฟ้าจะไดไม่หมดไป
-สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น  . 2 ครูผึ้งให้นักเรียนวางแผนขั้นตอนการทำน้ำสลัดครูผึ้งให้นักเรียนวาดรูปอุปกรณ์การทำน้ำสลัดและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- สังเกตครูเหมี่ยวเก็บเด็กชั้น ป.3 และได้ช่วยครูเหมี่ยวเก็บนักเรียนเวลาที่นักเรียนคุยกันเวลาที่ครูสอนละช่วยกระตุ้นเด็กบางคนที่ทำงานช้าไม่ทันเพื่อน และชั่วโมงต่อไปสังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ เรื่องเงาของแสงอาทิตย์
ช่วงบ่าย หลังจากทานข้าวเสร็จได้เก็บนักเรียนไปแปรงฟัน และสังเกตครูเหมี่ยว ลงกิจกรรม Body Scan

- สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ สรุปสัปดาห์ ดดยสังเกตนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้สุดสัปดาห์และคอยกรตุ้นนักเรียนที่คิดช้าทำงานช้าคะ                                                          ชมละครของพี่ป.5 เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
                                                         
สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาบูรณาการ เรื่อง เงาของแสง

                                 สัปดาห์นี้ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันเก็บหนอนไหมที่ชักใย


                                  สัปดาห์นี้นักเรียนและครูร่วมกันเก็บหนอนไหมที่สุกแยกออกจากกระโด้ง


                               นักเรียนชั้น ป.3 เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง fruit ร่วมกันวางแผนการทำ fruit salad

ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3


เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.3 ( บ้านหนองโดน )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น