เป้าหมายหลัก

Week2สังเกตการณ์สัปดาห์ที่2

    อาทิตย์นี้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้สิ่งมีชีวิตสิ่งรอบๆโรงเรียนและเก็บขยะทำความสะอาดรอบโรเรียนให้นักเรียนได้สังเกตว่ามีอะไร? ในโรงเรียนเราเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีอีกวันหนึ่งประทับใจมากค่ะ   คือวิชาจิตศึกษาครูและนักเรียนร่วมกันทำโยค่ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากค่ะ จากนั้นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือกิจกรรม การถอดบล็อคไม้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หนูได้สังเกตเด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ด้วยความตั้งใจ กิจกรรมสุดท้ายของอาทิตย์ที่น่าสนใจอีกก็คือ ให้นักเรียนเลือกชุมนุมตามที่ตัวเองอยากเรียนมากที่สุดเรียนแล้วมีความสุข เพื่อพัฒนาให้นักเรียนความสามรถและความสนใจของผู้เรียน แต่ยังไงก็ตามเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเพราะฟิวต้องคุมนักเรียนคนเียวหรือเก็บนักเรียนให้ได้ในกิจกรรมนี้ฟิวก็จะพยายมหาสื่อที่น่าสนใจเพื่อให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนชุมนุมค่ะ  
              วันสุดท้ายของสัปดาห์คุณครูเหมี่ยวได้ลองให้หนูทำวิชาจิตศึกษา ( รู้สึกตื่นเต้นมาก กลัวเด็กจะไม่ทำตาม กลัวไปหมด แต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ แต่สั่งผิดเพราะตื่นเต้น ..เด็กก็รู้ตัวนะ55555
      นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เห็นลักษณะนิสัยของนักเรียนมากยิ่งขึ้นว่าแต่ละคนควรให้ความช่วยเหลือในด้านใดบ้างโดยคุณครูเหมี่ยวก็ได้มบหมายให้ฟิวดูเด็กที่ทำงานช้า ทำงานไม่ทันเพื่อนดูอย่างใกล้ชิดช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตื้อรื้อร้นในการตั้งใจทำงาน


ทำกิจกรรมวิชาจิตศึกษา โยคะ


สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 3


ติดผลงานักเรียนขึ้นบอร์ด ( สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้)

พานักเรียนไปแปรงฟัน

โยคะ 

จิตศึกษากิจกรรมถอดบล็อคไม้ (ฝึึกสมาธิ)
เลือกชุมนุม2 ความคิดเห็น:

  1. เรื่องราวในกิจกรรมชุมนุมเป็นอย่างไร เขียนบันทึกไว้ด้วย เป็นประสบการณ์ด้วยนะจ๊ะ

    ตอบลบ