เป้าหมายหลัก

week4

สังเกตุการสอนและลงสอนสัปดาห์ที่4
จากวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558
     วันอังคาร  ช่วงเช้าหลังเลิกแถว ครูและนักเรียนชั้น ป.3 เดินสำรวจรอบๆโรงเรียนเก็บขยะ และได้ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะและกลัวว่านักเรียนจะไม่ฟัง) โดยสอนทบทวนศัพท์ภาษากฤษเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์ 1 มี 7 วัน แต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณ คุณครูน้ำผึ้งที่และคุณครูเหมี่ยวที่ช่วยเก็บเด็กให้ค่ะ
      ช่วงบ่าย  ได้สังเกตการณ์สอนวิชา บูรณาการณ์ ครูเหมี่ยวให้นักเรียนดูคลิป เรื่อง ฝนเกิดได้อย่างไร พายุและ การทำให้เกิดเมฆ  ครูและนักเรียนร่วมกันเรียนรู้ทดลอง การเกิดฝนและ เมฆ โดยครูจะมีอุปกรณ์การทดลองมาให้นักเรียนเป็นกลุ่มเช่น ถุงน้ำแข็ง น้ำร้อน แก้วน้ำ ธูป ไฟแช็ค  จากนั้นแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์ครบขั้นตอนต่อไปก็ฟังคำสั่งของคุณครู(นักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่อยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น )   พอทดลองเสร็จก็ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
     วันพุธ ช่วงเช้าหลังเลิกแถว ครูและนักเรียนชัน ป.3 ได้เปลี่ยนบรรยากาศทำกิจกรรมจิตศึกษา ที่สนามบาส เล่นโยค่ะ (ได้สูดอากาศที่สดชื่น)  และจากนั้นได้ ไปสังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป. 2  ซึ่งครูผึ้งให้นักเรียนวาดรูปสัตว์และให้เขียนภาษาอังกฤษใต้ภาพ (นักเรียนชอบวาดรูปตั้งใจทำงานได้เสร็จตรงตามเวลาซึ่งทำให้ครูชื่นใจมากในชั่วโมงนี้อาจจะมีไม่กี่คนที่มีงานค้างทำไม่ทันเพื่อนแต่ก็ตั้งใจทำงานค่ะ)
     ต่อไปเป็นชั่วโมงลงสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 3 ลงสอนคู่กับครูผึ้ง ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงนำเข้าสู่บทเรียน
ซึ่งนักเรียนชั้น ป.3 ชอบนักเรียนร้องเพลง  จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์ สัปดาห์  1มี  7วัน และ สีต่างๆ
จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานให้เขียนคำศัพท์ที่หายไปและโยงคำศัพท์ให้ถูกต้องความหมาย  (ซึ่งนักเรียนก็ได้ตั้งใจทำงานค่ะแต่อาจจะมีบางคนที่ทำงานช้าแต่ก็ตั้งใจทำเสร็จไม่มีงานค้าง)
 วันพฤหัสบดี
     ช่วงเช้าได้สังเกตครูเหมี่ยวทำกิจกรรมจิตศึกษา โดยเล่าเรื่องราวเข้าสู่จิตศึกษา จากนั้นครูเหมี่ยวมีอุปกรณ์การทำจิตศึกษา  คือ มุกและเส้นเอ็น จากนั้นก็ส่งให้เพื่อนทุกคนจนครบแล้วให้ เวลานักเรียนร้อยมุกเป็นสร้อย แล้วให้นักเรียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสร้อยของตัวเองว่ามีความหมายยังไง
       ชั่วโมงต่อไปได้ไปสังเกตการณ์สอนครูผึ้งระดับชั้น ป. 2  ครูผึ้งให้นักเรียนชั้น ป.2 วาดรูปสัตว์ประจำ 12 เดือน และได้สังเกตวิธีเก็บนักเรียนของครูผึ้ง ให้เวลาทำงานน้อยลงถ้ามีการคุยกันเสียงดัง  (นักเรียนก็จะรีบทำงานให้เสร็จได้ทันเวลา )และชั่วโมงต่อไปได้ไปลงสอนกับครูผึ้ง ชั้น ป.3  (รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะกลัวนักเรียนไม่เข้าใจและไม่ฟัง) แต่ครูผึ้งและครูเหมี่ยวก็คอยช่วยเก็บนักเรียนให้ค่ะ วันนี้สอนคำศัพท์ผลไม้จะเชื่ยมโยงไปยังสีต่างๆและคำศัพท์ 7วัน 1 สัปดาห์ สอนเสร็จก็มีใบงานให้นักเรียนทำ ( นักเรียนชั้นป.3 ส่วนใหญ่ชอบเรียนภาษาอังกฤษและชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษมากสนุกสนานมีความสุขในการเรียนมากค่ะ)  
           หลังเลิกเรียน วันนี้ได้มีการประชุม ครูประถมและครูอนุบาล ร่วมกันปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจะช่วยกันแก้ใขปัญหาร่วมกัน แชร์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

           วันศุกร์ ช่วงเช้าได้สังเกตวิธีทำกิจกรรมจิตศึกษา ครูเหมี่ยวให้นักเรียนหยิบไม้มาคนละ 1ใบก่อนที่จะเข้าแถวขึ้นห้องเรียน จากกนั้นครูเหมี่ยวมีกระดาษและดินสอนให้คนละ 1ชุดจากนั้นให้นักเรียนวาดใบไม้ที่ตัวเองได้นำมา  ให้เวลาวาด 5 นาที พอหมดเวลาให้นักเรียนวางดินสอ จากนั้นให้นักเรียนเล่าเรื่องใบไม้ของตัวเองว่าเหมือนส่วนของร่างกายเราเพราะอะไร
    ชั่วโมงต่อไปได้ไปสังเกตครูผึ่งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป .2 ครูและนักเรียนทบทวนคำศัพท์  1 ปี มี 12 เดือน ( นักเรียนส่วนมากสามารถตอบคำศัพท์สะกดได้โดยที่ไม่ต้องดู เก่งมากค่ะ( รู้สึกเด็กสมัยนี้เก่งกว่าเราตอนที่เราอยู่ ป.2 ยังไม่รู้จักคำศัพท์เลย)
      และช่วงเช้า ได้สังเกตวิชาบูรณาการณ์ ครูเหมี่ยว เปิดคลิปให้นักเรียนดูเรื่อง ไฟฟ้าเกิดมาจากไหน  ซึ่งนักเรียนดูเสร็จครูเหมี่ยวก็จะถามนักเรียนทันทีว่าไฟฟ้าเกิดมาได้ยังไง นักเรียนก็ไดตั้งใจดูและส่วนมากก็ตอบคำถามได้ทันที  
ช่วงบ่าย วิชาบูรณราการณ์ การเลี้ยงหมอนไหม ครูเหมี่ยวได้เอาแว่นขยายให้นักเรียนสังเกตเห็นตัวหมอนไหมกำลังตัวเล็กๆส่องดูว่าหมอนไหมเป็นสีตัวอะไร จากนั้นพานักเรียนไปเอาชั้นวางที่บ้านครูใหญ่เพื่อมาเลี้ยงหมอนไหม

                                                สังเกตครูเหมี่ยวสอนวิชาภาษาไทยและสังเกตการเก็บเด็กนักเรียนชั้นป .3

                                               สังเกตครูน้ำผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2
                                                       
                        วันอังคารหลังเลิกแถวพานักเรียนเดินสำรวจรอบดูโรงเรียน(เก็บขยะ)


                         วันอังคารหลังเลิกแถวพานักเรียนเดินสำรวจรอบดูสภาพแวดล้อมโรงเรียน

                                                      สังเกติธีเก็บนักเรียนของครูน้ำผึ้ง
ครูและนักเรียนสังเกตหอนไหมว่ามีการเจริญเติบโต

1 ความคิดเห็น: